سر خط خبرها:

امام جمعه موقت بوشهر: نظام بانکداری ما غربی و مربوط به رژیم گذشته است

فکرشهر: امام جمعه موقت بوشهر گفت: برای جلوگیری از فساد در جامعه باید بانکداری اسلامی در کشور اجرا شود.\n\nبه گزارش فکرشهر، حجت الاسلام حسین دشتی در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر افزود: بانکها براساس قانون شرع و مبانی اسلامی قراردادها را تنظیم کنند.\n\nوی تصریح کرد: نظام بانکداری حاکم بر کشور وارداتی و برگرفته از بانکداری غربی و مربوط به رژیم گذشته است.\n\nدشتی با بیان اینکه ربا خواری در اسلام فعل حرام و ترویج انواع فساد را به دنبال دارد گفت: برخی قراردادهایی که بانکداران با مردم امضا می کنند به دلیل ناآشنایی از نظر شرعی اشکال دارد.

فکرشهر: امام جمعه موقت بوشهر گفت: برای جلوگیری از فساد در جامعه باید بانکداری اسلامی در کشور اجرا شود.

\n\n

به گزارش فکرشهر، حجت الاسلام حسین دشتی در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر افزود: بانکها براساس قانون شرع و مبانی اسلامی قراردادها را تنظیم کنند.

\n\n

وی تصریح کرد: نظام بانکداری حاکم بر کشور وارداتی و برگرفته از بانکداری غربی و مربوط به رژیم گذشته است.

\n\n

دشتی با بیان اینکه ربا خواری در اسلام فعل حرام و ترویج انواع فساد را به دنبال دارد گفت: برخی قراردادهایی که بانکداران با مردم امضا می کنند به دلیل ناآشنایی از نظر شرعی اشکال دارد.

\n\n

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته منابع طبیعی یادآور شد: جامعه جهانی امروز با حرکت به سمت صنعت از طبیعت غافل شده و مشکلات جبران ناپذیری را به وجود آورده است.

\n\n

حجت الاسلام دشتی تصریح کرد: اسلام به حفظ طبیعت و اهمیت حفظ درخت و درختکاری تاکید کرده است.

\n\n

وی گفت: درختکاری عملی ماندگار است و با توجه به شرایط خاص محیطی کاشت نهال وظیفه همه افراد جامعه است.

\n\n

وی با اشاره به سالروز شهادت سید جمال الدین اسدآبادی نیز اضافه کرد: سید جمال الدین اسدآبادی فردی فرهیخته و ممتازی بود که نقش مهمی در گسترش اسلام و دینداری داشت.

\n\n

دشتی اظهار کرد: بیداری اسلامی که از 160 سال اخیر در جهان توسعه یافته نشات گرفته از حرکت سید جمال الدین اسدآبادی است.

\n\n

وی اعتماد به مردم، اتحاد بین مذاهب و عدالت گستری را از تاکیدات سید جمال الدین اسد آبادی ذکر کرد و یادآور شد: ظلم، استعمار و استکبار ستیزی از مهمترین رسالت این عالم بود.
\nمنبع:ایرنا

\n