سر خط خبرها:

نان در استان بوشهر گران شد + قیمت های جدید

فکرشهر: قیمت نان در استان بوشهر، از فردا ـ شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ ـ افزایش می‌یابد...

فکرشهر: قیمت نان در استان بوشهر، از فردا ـ شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ ـ افزایش می‌یابد.

به گزارش «فکرشهر»، پیرو جلسه شورای آرد و نان استان بوشهر که در ۲۴ مهر ماه امسال گرفته شده و از شنبه ۲۰ آذر با ابلاغ به اتحادیه نانوایی ها و سپس نانوایان اجرایی می شود، قیمت انواع نان در استان بوشهر افزایش یافته است و برای نمونه، نان لواش معمولی که بیشترین مصرف را در بین مردم استان بوشهر دارد، از ۲۵۰ به ۳۷۵ تومان رسیده است.

به گزارش «فکرشهر»، طبق تصمیم کارگروه استانی گندم، آرد و نان، قیمت های جدید بر اساس دو نوع آرد تحویلی به نانوایی ها به شرح زیر است:

آرد یارانه ای نوع یک

لواش معمولی ۳۷۵ تومان
تافتون ماشینی گرد ۴۵٠ تومان
لواش ریزشی ۳٠٠ تومان

آرد یارانه ای نوع دو

سنگگ ماشینی ۲٠٠٠ تومان
سنگگ سنتی ۲۲٠٠ تومان
سنگگ ماشینی ریزشی ۱۸٠٠ تومان
بربری ۱۶٠٠ تومان
تافتون تنوری ۱٠٠٠ تومان
لواش ماشینی ۴٠٠ تومان
لواش خشک ۴٠٠٠ تومان
تافتون ماشینی ۶٠٠ تومان

در ابلاغیه صارد شده توسط این کارگروه تاکید شده که رعایت وزن های مصوب چانه های نان، الزامی است.

آخرین بار، قیمت نان در استان بوشهر، در خردادماه سال گذشته افزایش یافته بود.

دیدگاه خود را بنویسید