سر خط خبرها:
ارسالی مخاطبین «فکرشهر»

رییس امور عشایر بزرگ ترین شهرستان استان بوشهر، صورت مساله را پاک کرد

فکرشهر: یکی از مخاطبین با ارسال پیامی نسبت به عملکرد رییس امور عشایر شهرستان دشتستان و آبرسانی به عشایر شهرستان، انتقاد کرد...

فکرشهر: یکی از مخاطبین با ارسال پیامی نسبت به عملکرد رییس امور عشایر شهرستان دشتستان و آبرسانی به عشایر شهرستان، انتقاد کرد.

در متن انتقادی این شهروند که برای «فکرشهر» ارسال کرده، آمده است:

«رییس امور عشایر دشتستان در این خشکسالی مفرط و امان‌بر بجای اینکه با اضافه نمودن چند دستگاه تانکر آبرسانی به منطقه مرهمی باشد بر لب تشنگان عشایر زحمتکش  پشتکوه شبانکاره، با حذف همان 1 دستگاه تانکر آبرسانی آن اداره عملا صورت مسئله را بی باکانه و نابخردانه پاک نموده اند.

ایشان برای حداقل 100خانوار عشایری با حداقل 600 نفوس مستقر در ماهور پشتکوه شبانکاره از اول پاییز تاکنون فقط و فقط تعداد 24 تانکر آب 10 مترمکعبی توزیع نموده اند که اگر آنان میخواستند این مقدار آب را به چشمان خود نیز به صورت قطره چکانی بریزند هم تمام شده بود.

در این گرانی های روزگار که هر یک باب آب‌انبار 50مترمکعبی با فاصله حداقل 70کیلومتری از مرکز شهرستان و با توجه به میانگین  حداقل 30کیلومتر  جاده خاکی بسیار ناهموار بیش از 500میلیون تومان هزینه ساخت میبرد چرا با وجود دهها آب انبار موجود که به مراتب بزرگتر هم هستند  بایستی با نریختن آب در آنها باعث ترک خوردن و نابودی این سرمایه ها بشویم؟

چرا ماههاست بدستور رییس این اداره 4 دستگاه تانکر آب رسانی آن اداره بایستی در بخش ارم که زادگاه رییس محترم می‌باشد خدمات دهند؟

 دیگر بخش ها را باید سر برید؟

بخش ارم  حداقل 3 رودخانه دائمی شکرک ، دالکی و جمیله را نیزدارد.

عشایر شبانکاره هم در صورت تعمیر 3کیلومتر از مسیر موجود و منتهی به سد رییسعلی دلواری می‌توانند در دل مراتع خود دسترسی به آب دریاچه سد داشته باشند اما کو مسئول دلسوز؟!

و دیگر نیازی به طی  طریق بیش از 90کیلومتر تا محل آبگیری تانکرها یعنی تا علمک آبگیری  راهدار نخواهیم داشت.»

دیدگاه خود را بنویسید