سر خط خبرها:

مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده، علیه تیم مذاکره کننده؟!

فکرشهر: درحالیکه محمد مرندی از سوی تیم مذاکره کننده مامور به مقابله با فضاسازی رسانه های غربی شده، اما او گویا ماموریت اصلی خود را فراموش کرده است.

به گزارش فکرشهر از انتخاب، مرندی در هفته های اخیر بیش از آنکه وقت خود را صرف مصاحبه با رسانه های غربی در جهت زدودن اتهامات کرده باشد، زمان خود را به حمله به منتقدان داخلی و حتی ایجاد تنش در فضای داخلی اختصاص داده است. این نوع رفتار و تنش آفرینی در فضای خبری داخلی و شبکه های اجتماعی از سوی مرندی می تواند باعث قطع ارتباط بدنه اجتماعی با تیم مذاکره کننده ایران شود.

جدا از مصاحبه ها و توییت های مداوم مرندی علیه منتقدان، او هر فردی را که کوچکترین نقدی به او وارد می کند را در توییتر «بلاک» می کند. این درحالیست که گفتگوی مستقیم فردی از تیم مذاکره کننده ایران با مردم و منتقدین در فضای مجازی می تواند حمایت و سرمایه اجتماعی تیم ایران را افزایش دهد، اما تا به حال مرندی رویکردی معکوس را اتخاذ کرده است.

در واقع مرندی به جای آنکه با حضور در رسانه های غربی، باری از دوش تیم مذاکره کننده ایران بردارد، امروز به دلیل رویکرد ضد تعاملی اش در فضای شبکه های اجتماعی به باری بر دوش این تیم که نیازمند حمایت تام و تمام مردم است، تبدیل شده است

مرندی امروز نیز با حمله به منتقدان داخلی در رابطه با نقش آفرینی های پررنگ اولیانوف مذاکره کننده روسیه، آنها را تخریب کننده روابط ایران با مسکو و تلویحا کاسب تحریم خوانده است!

 

دیدگاه خود را بنویسید