سر خط خبرها:

راهکارهای حفظ امنیت کودکان در آموزش مجازی

فکرشهر: پلیس فتای شهرستان دشتستان نوشت:

باتوجه به افزایش حضور کودکان در محیط های آموزش مجازی در ایام کرونا بیش از پیش لازم است والدین نظارت بیشتری بر فعالیت کودکان در فضای مجازی داشته باشند.

1) والدین با کودک در محیط های آموزش آنلاین همراه شده و بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند.

2) به کودک آموزش دهید اطلاعات خصوصی خود را بدون اطلاع والدین در فضای مجازی منتشر نکند.

3) برای میزان استفاده کودک از فضای مجازی برنامه ریزی داشته باشید و ساعات مشخصی را تعیین کنید.

دیدگاه خود را بنویسید