سر خط خبرها:

اژه ای: دستور دادم ساختمان قوه قضائیه در حاشیه رود چالوس تخریب شود

فکرشهر: رییس قوه قضائیه گفت: حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده‌اند. یکی از این دستگاه‌ها قوه قضائیه و دیگری وزارت نیرو است. به رئیس دادگستری البرز تأکید کردم که اولین سازه‌ای که باید قلع و قمع شود برای قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

به گزارش فکرشهر از انتخاب، رییس قوه قضائیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

اژه ای گفت: این بنا‌ها مسلماً بصورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.

دیدگاه خود را بنویسید