سر خط خبرها:

۹۰ درصد افراد ۱۰ سال به بالای کشور باسواد هستند

فکرشهر: احمد خاکزاد گفت: میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ سال به بالا در کشور ۹۰ درصد و افراد ۱۰ تا ۴۹ سال کشور ۹۷ درصد است که نشان از رو به رشد بودن سواد در کشور است.

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور در بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: میزان باسوادی در کشور پس از ۴۰ سال رشد چشمگیری داشته است و ۹۷ درصد افراد ۱۰ تا ۴۹ سال کشور باسواد هستند. همچنین ۹۰ درصد تمام افراد ۱۰ سال به بالا سواد دارند.

احمد خاکزاد افزود: در استان بوشهر نیز بیش از ۹۷ درصد یعنی تا ۹۸ درصد افراد ۱۰ تا ۴۹ سال باسواد هستند که آمار مناسبی است.

او درباره بی‌سوادی برخی افراد باقیمانده هم گفت: برای سوادآموزی این افراد می‌توان گفت که آنان ممکن است در معرض سواد قرار گرفته باشند، ولی به این دلیل که سواد کارکردی برایشان نداشته به بی‌سوادی بازگشت داشته‌اند.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: هدف‌گذاری کرده‌ایم که امسال بیش از ۳۵۰ هزار نفر در دوره‌ها و برنامه‌های سوادآموزی آموزش ببینند.

خاکزاد افزود: در دو بخش ایجاد مهارت سواد که همان دوره سوادآموزی است و در بخش توسعه و تعمیق سواد که خواست رهبر انقلاب است در تلاش برای افزایش سواددار کردن بی‌سوادان هستیم.

او با اشاره به این‌که کار سوادآموزی در این ۴۰ سال خیلی دشوار و سخت بود، افزود: با این وجود، اما قدر مطلق باسوادی افزایش داشته و قدرمطلق بی‌سوادی کاهش پیدا کرده است.

احمد خاکزاد اضافه کرد: افراد بی‌سواد باقمیانده پراکنده هستند و دادن خدمات باسوادی به آنان با دشواری روبه‌رو است. برخی از آنان تقاضای اجتماعی برای حضور در دوره‌های باسوادی ندارند که باید شرایطی را فراهم کرد که به تحریک و افزایش تقاضای برای سوادآموزی برسیم.

او با اشاره به این‌که اگر این اتفاق بیافتد در کنارآن باید اطلاعات کامل افراد بی‌سواد را داشته باشیم، ادامه داد: برای این کار طرحی را آغاز کرده‌ایم با نام «پالایش اطلاعات اسمی بی‌سودان» که باید نفر به نفر در پی شناسایی بی‌سوادان باشیم تا بتوانیم آنان را تحت پوشش قرار دهیم.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزشی کشور افزود: این کار باید تا پایان دی انجام شود که اتفاقات خوبی در حال انجام است و نیازمند حمایت استانداران و دل‌سوزان رفع بی‌سوادی هستیم.

خاکزاد تأکید کرد که تا این اتفاقات بر پایه اطلاعات روشن و دقیق نیافتد و تمامی بی‌سوادان شناسایی و باسواد نشوند نمی‌توانیم جشن باسوادی برگزار کنیم.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره سواد کودکان کار هم گفت: بخشی از افراد کودکان کار متأسفانه متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کمتر تقاضای حضور در برنامه‌های سوادآموزی را دارند، زیرا باید برای معاش کار کنند.

خاکزاد ادامه داد: دو سال است که موضوع سواد کودکان کار به‌صورت ویژه در دستور کار ما است و با کمک وزارت رفاه و شهرداری‌ها و هماهنگی با مراکز گوناگون حمایتی که با کودکان کار در ارتباط هستند برای این کودکان کلاس آموزشی تشکیل می‌دهیم که البته هم‌چنان مهمترین مشکل ما تقاضای سوادآموزی آنان است که در اختیار ما نیست.

دیدگاه خود را بنویسید