سر خط خبرها:

این پوسترهـای «ضدظريـف» کجا توليـد مي‌شوند؟

فکرشهر: در جديدترين تحول در اين مورد پس از پايان مذاکرات هسته اي در لوزان منتقدان پوسترهايي طراحي کرده اند که ماهيت ضد ظريف دارد و در اغلب آنها برخوردهايي تقريبا توهين آميز با مذاکره کننده ارشد کشورمان صورت گرفته است. اقدامي که البته براي اولين بار نيست که تجربه مي شود. محمد جواد ظريف در ادوار قبلي مذاکرات با پوسترهايي اين چنين در فضاي مجازي روبرو شده و با اندکي تخفيف در سطح شهر نيز با تابلوهايي مواجه شده بود که نيمي از صورت بريده شده او را مقابل يک فرد آمريکايي در حال مذاکره به شکلي خاص نشان مي داد.

فکرشهر: در جديدترين تحول در اين مورد پس از پايان مذاکرات هسته اي در لوزان منتقدان پوسترهايي طراحي کرده اند که ماهيت ضد ظريف دارد و در اغلب آنها برخوردهايي تقريبا توهين آميز با مذاکره کننده ارشد کشورمان صورت گرفته است. اقدامي که البته براي اولين بار نيست که تجربه مي شود. محمد جواد ظريف در ادوار قبلي مذاکرات با پوسترهايي اين چنين در فضاي مجازي روبرو شده و با اندکي تخفيف در سطح شهر نيز با تابلوهايي مواجه شده بود که نيمي از صورت بريده شده او را مقابل يک فرد آمريکايي در حال مذاکره به شکلي خاص نشان مي داد.

\n\n

به گزارش فکرشهر و به نوشته آریا، علاوه بر انتشار پوسترهاي توهين آميز درباره محمد جواد ظريف اين روزها بارديگر منتقدان در فضاي مجازي اقدام به انتشار تصاوير توهين آميزي درباره وزير امورخارجه کشورمان کرده اند در برخي از اين تصاوير محمد جواد ظريف را با مقامات دوران قاجار مقايسه کرده اند و در برخي ديگر او را در مواجهه با وزير امورخارجه آمريکا به شکلي تحقير آميز به تصوير کشانده اند.

\n