سر خط خبرها:
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا:

چشم انداز دستیابی به توافق احیای برجام در بهترین حالت بسیار ضعیف است / به ایران گفته‌ایم که اگر امتیاز غیر هسته‌ای مثل بحث حذف سپاه از لیست تروریسم را می‌خواهید، باید در مقابل چیزی ارائه دهید / ایران تصمیم گرفته که گام متقابلی برندارد

فکرشهر: رابرت مالی،مذاکره کننده ارشد آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت که در صورت بدست آمدن توافق با ایران، آن را به کنگره جهت بررسی ارائه خواهیم کرد. وی در ادامه افزود: الان که با شما صحبت می‌کنم، ما هنوز به توافقی نرسیدیم و چشم انداز دستیابی به آن در بهترین حالت بسیار ضعیف است...

فکرشهر: چشم انداز دستیابی به توافق احیای برجام در بهترین حالت بسیار ضعیف است / به ایرانی‌ها گفته ایم اگر خواستار امتیاز غیرهسته‌ای مثل لغو تحریم سپاه هستید، باید یک امتیاز متقابل بدهیدرابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا، روز چهارشنبه ۴ خرداد با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات توضیح  داد.

به گزارش فکرشهر از انتخاب، رابرت مالی در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت: اگر ایران بر خواسته های فرابرجامی اش اصرار کند، ما همچنان آن خواسته ها را نخواهیم پذیرفت، بنابراین توافقی هم در کار نخواهد بود.

او همچنین به نمایندگان آمریکا گفت که در صورت بدست آمدن توافق با ایران، آن را به کنگره جهت بررسی ارائه خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: الان که با شما صحبت می کنم، ما هنوز به توافقی نرسیدیم و چشم انداز دستیابی به آن در بهترین حالت بسیار ضعیف است.

در ادامه این جلسه سناتور رند پال از رابرت مالی پرسید که اختلاف اصلی باقی مانده بحث حضور سپاه در لیست تروریسم است؟

رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا پاسخ داد: ما برای ایران روشن ساخته ایم که اگر امتیاز غیر هسته ای مانند بحث حذف سپاه از لیست تروریسم را می خواهید، باید چیزی در مقابل بدهید.

وی در ادامه افزود: فکر می کنم ایران تصمیم گرفته و آماده نیست که گام متقابلی (در برابر حذف سپاه از لیست تروریسم) بردارد. ایران باید الان تصمیم بگیرد، آیا برای دستیابی به توافقی بدون خواسته های فرابرجامی آماده اند؟

دیدگاه خود را بنویسید