سر خط خبرها:
از سوی مخبر؛

دو مصوبه برای اجرا ابلاغ شد

فکرشهر: معاون اول رئیس‌ جمهور دو مصوبه تعیین دو عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس و تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش فکرشهر از مهر، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌ جمهور دو مصوبه تعیین دو عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس و تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیش از این، «مجید کیانی استیار» و «وحید شقاقی شهری» به ترتیب به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس برای مدت سه سال تعیین شده بودند.

همچنین هیأت دولت در نشست ۲۸ فروردین امسال و در راستای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این آیین نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید