سر خط خبرها:

نجات جان سه بیمار با اهدای عضو بانوی گناوه‌ای

فکرشهر: مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بانو ۴۴ ساله گناوه با اهدای عضو نجات بخش سه بیمار نیازمند شد.

به گزارش فکرشهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا باقری روز سه‌شنبه اظهار کرد: زینب فروردین ۴۴ ساله اهل گناوه که به دنبال تصادف ۲ تیرماه دچار ضربه‌مغزی و در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر بستری‌شده بود.

وی اضافه کرد: بر اثر شدت ضربه مرگ مغزی تایید و با تائید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأییدکننده ۲ کلیه و کبد برای اهدا بهابوعلی سینا شیراز شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این ششمین اهدای عضو سال جاری در استان بوشهر و صدمین اهدا عضو استان در کل است.

باقری عنوان کرد: این بانو، از خانواده کادر درمان و خواهر رئیس دفتر پرستاری بیمارستان امیرالمومنین گناوه بودند.

دیدگاه خود را بنویسید