سر خط خبرها:
فکرشهر؛

اعضای هیات رئیسه شورای ششم شهر برازجان در سال دوم انتخاب شدند

فکرشهر: تکلیف هیات رئیسه شورای اسلامی ششم شهر برازجان در سال دوم مشخص شد. 

به گزارش فکرشهر، مهدی بهبهانی با هفت رای رئیس شورا و  سید اصغر طالبی با ۴ رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر برازجان انتخاب شد.

مسیب غریب زاده به سمت منشی اول و سخنگوی شورا و حاج محراب بنافی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.

کمیسیون ماده صد به مسیب غریب زاده و کمیسیون تجدید نظر بوشهر با ۷ رای به ارسطو قائدی رسید.

کمیسیون خدمات شهر سید عبدالمحمد کاظمی، کمیسیون فرهنگی اجتماعی محراب بنافی، کمیسیون اداری و مالی به مسیب غریب زاده رسید.

کمیسیون برنامه و بودجه به خانم مهدویان پور، کمیسیون عمران به ارسطو قائدی و کمیسیون حقوقی هم به مهدی بهبهانی رسید.

به گزارش فکرشهر، این جلسه با حضور کلیه اعضای شورا برگزار شد تا تکلیف کمیسیون اصلی و فرعی شورای ششم شهر برازجان در سال دوم مشخص شود.

دیدگاه خود را بنویسید