سر خط خبرها:

موسوی لارگانی، نماینده مجلس: یک چهارم از فرصت دولت رئیسی گذشت؛ فراتر از انتظار و توان مردم بود / تیم اقتصادی کابینه به یک اصلاح جدی نیاز دارد

فکرشهر: سيد ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: «یک چهارم از فرصت دولت آقای رئیسی گذشت. افزایش قیمت و تورم فراتر از انتظار وتوان مردم بود.»

به گزارش فکرشهر از انتخاب، او ادامه داد: «بخشی ناشی از گذشته وبخشی هم ازحذف یکباره و تاحدی تندروانه ارزترجیحی ناشی شد.درسال دوم این عوامل تورم زا وجود ندارد. می ماند توان مدیریتی تیم اقتصادی کابینه که البته به یک اصلاح جدی نیاز دارد.»

دیدگاه خود را بنویسید