سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

داستانک/ ماهواره خیام

فکرشهر ـ عبدالخالق عبدالهی: روزی که اعلام شد ماهواره «خیام» به فضا می رود، به عنوان یک ایرانی به شدت احساس غرور کردم؛ اما وقتی معلوم شد روس ها خیام را ساخته اند، خودشان هم به فضا پرتابش کرده اند، از شما چه پنهان، وا رفتم و دست هایم به کفش هایم رسید. 

به خاطر دارم دوران سربازی، همقطاری داشتیم که وقتی صحبت شغل و آینده بعد از خدمت می شد، خیلی جدی می گفت: «شغل من آماده است». بعد این طور توضیح می داد: «پدرم قراره با پول خودش برام یه مغازه بخره، خودشم توش کار کنه، منم برم شیراز برای خودم زندگی کنم»!

آخه یک نفر به من بگه وقتی روس ماهواره را ساخته، خودش هم هوا کرده ما چکاره ایم؟ دیگه چه غروری؟ چه کشکی؟ چه پشمی؟ 

... مــن آنــم کـــه شــد حـاتــم نامــدار/ بــه جــود و ســخــا شــهــره روزگار.
 

دیدگاه خود را بنویسید