سر خط خبرها:

مدیرمسئول روزنامه اصولگرای جوان: می‌دانید تعداد افرادی که پلیس آمریکا در حین دستگیری می‌کشد چندین برابر کل محکومین به اعدام در ایران است؟!

فکرشهر: محمد جواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه اصولگرای جوان در واکنش تلویحی به ماجرای مهسا امینی نوشت: می دانید تعداد افرادی که پلیس آمریکا در حين دستگیری می کشد چندین برابر کل محکومین به اعدام در ایران است؟!

وی در این باره نوشت: آیا می دانید تعداد افرادی که پلیس آمریکا در حين دستگیری و در بازداشتگاه (قبل از محاکمه) می کشد چندین برابر کل محکومین به اعدام (بعد از محاکمه در ایران است؟!

دیدگاه‌ها

دشتستان بزرگ

اصلا در آمریکا هزار برابر. چه ربطی داره؟ چون اونا می کشن ما هم باید بی گناه بکشیم؟! به جای عذرخواهی چرا سفسطه می کنید؟

دیدگاه خود را بنویسید