سر خط خبرها:

سخنگوی دولت: اقدامات متقابل جمهوری اسلامی در برابر دخالت مقامات خارجی در تحریک برای اغتشاش به زودی اعلام می‌شود

فکرشهر: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: یکی از تصمیمات دولت، پیگیری حقوقی تخلفات و جرایم متعدد برخی مقامات خارجی در حمایت و ترویج اقدامات تروریستی و برخی رسانه های خارجی بود که بر آن تاکید شد.

او افزود: ایران در رابطه با دخالت مقامات خارجی و ترویج خشونت و تحریک برای اغتشاش توسط رسانه های بیگانه، اقدامات متقابل خواهد داشت که به زودی توسط وزارت خارجه اعلام خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید