سر خط خبرها:

مشتری مداری کالای نایاب بازار گناوه

فکرشهر: بازار گناوه یکی از پررونق ترین وپویاترین بازرهای استان بوشهر است اما نحوه برخورد با مشتری ویامشتری مداری حلقه مفقود این بازار است، چراکه مشتری زمانی راضی می شود که محترمانه بااو برخورد شود وخدمات مفیدی از سوی فروشنده در اختیارش قرار گیرد.

فکرشهر: بازار گناوه یکی از پررونق ترین وپویاترین بازرهای استان بوشهر است اما نحوه برخورد با مشتری ویامشتری مداری حلقه مفقود این بازار است، چراکه مشتری زمانی راضی می شود که محترمانه بااو برخورد شود وخدمات مفیدی از سوی فروشنده در اختیارش قرار گیرد.

\n\n

به گزارش فکرشهر، قاسم جنتی در ادامه نوشت: مفهوم مشتری مداری مفهومی نیست که بتازگی دراذهان مطرح شده باشد بلکه درکسب وکار تاکید ویژه ای بر آن وجود دارد ومشتریان هر روز نسبت به روز دیگر داناتر شده اند و انتظارات آنها بشدت درحال تغییر است وکوچکترین غفلت منجر به نارضایتی مشتری می شود که نتیجه اش قطع ارتباط با این بازار وجذب او توسط رقیبان می شود.

\n\n

درواقع مشتری به عنوان کسی که پویایی کار وکسب بازاریان به او وابسته است مهمترین سرمایه بازار است وحفظ آن باید دراولویت بازاریان قرارگیرد، چراکه مشتری است که درآمد کسبه را تامین می کند وباید هدف ومقصود اصلی تعامل باشد.

\n\n

البته راضی کردن همه مشتریان توسط فروشندگان وبازاریان کاری ساده نیست ولی حرکت در مسیر تامین چنین رضایتی باید اولویت اول کسبه و بازاریان باشد.

\n\n

همه فروشندگان وصاحبان مشاغل عاشق مشتری هستند اما این روش ها که در بازار گناوه رایج است نمی تواند تعریف مناسبی برای اصل مشتری مداری باشد.

\n\n

دوگانگی فرهنگ ها بواسطه فعالیت تعداد زیادی از اتباع خارجی دربازار گناوه که سنخیتی با فرهنگ ایرانیان ندارند و فعالیت انبوه دستفروشان در راهروها و گوشه کنار مجتمع های تجاری موجب آن شده تا برخی از این فروشندگان هیچ تعهدی در قبال گفتار،رفتار ومعامله ای که با مشتری انجام می دهند، نداشته باشد واینجاست که مشتری بازار گناوه ممکن است دیگر به بازار بازنگردد . 

\n\n

داشتن ظاهری آراسته ورفتاری مناسب توسط فروشندگان، گوش دادن به پیشنهادها وانتقادهای مشتری، رعایت اصول گفتار در چانه زنی بامشتری وروش های مدیریت اعتراض مشتری از اصولی است که در بازار کشورهای توسعه یافته به دقت رعایت می شود اما این اصول در بازار گناوه پایه های استواری ندارد.

\n\n

وجود برخی افراد سودجو که در گوشه و کنار بازار به فروش کالاهای ممنوعه اقدام می کنند و بدلیل خرده فرهنگ نامتجانس با فرهنگ بازار گناوه برای صدا زدن همدیگر و حتی خطاب به مشتریان بازار از الفاظ رکیک و غیر اخلاقی استفاده می کنند نیز موضوع دیگری است که سالهاست مشتری بازار گناوه را آزار می دهد.

\n\n

باتوجه به اینکه درسال های اخیر نقاط مختلفی از کشور بویژه در بندرهای جنوبی تلاش شده تا در رقابت با بازار گناوه مشتریان را به سوی خود جذب کنند و این منبع عظیم اقتصادی و فرصت بی همتای اشتغالزایی را از بندر گناوه بگیرند، بیش از پیش نیاز است تا مشتری مداری سرلوحه کار بازاریان این شهر قرار گیرد.

\n\n

بی شک نقش اتحادیه وصنف بازاریان در آموزش شگردهای فوق باید پررنگ باشد که با برگزاری کلاس های آموزشی وبکارگیری استادان اهل فن می توان تعاریفی برای مهارت ها وخصوصیات یک فروشنده مشتری مدار بازتعریف کرد.

\n\n

همچنین در همگرایی و همفکری جدی بازاریان با مسوولان شهرستان بویژه شهرداری، نیروی انتظامی ودیگر دستگاههای ذیربط بخصوص در زمینه جمع آوری دستفروشان غیربومی، رفع سد معبر از محیط بازار که همواره مورد انتقاد مسافران و گردشگران بوده و فراهم کردن امکانات رفاهی در محیط بازار این منبع سرشار اقتصادی را بیش از پیش برای شهر بندری گناوه حفظ کنند.

\n\n

بندر گناوه مرکز شهرستان 95 هزار نفر در شمال استان بوشهر بیش از دو دهه است که به مقصد بسیاری از گردشگران داخلی از اقصی نقاط کشور تبدیل شده و یکی از جاذبه های اصلی این بندر بازار پر رونق آن است که کالاهای خارجی وارداتی را با قیمت مناسب به هموطنان عرضه می کند.

\n\n

منبع:ایرنا

\n