سر خط خبرها:
مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

ایرانیان چقدر کار می کنند و چقدر استراحت؟/ کمترین فعالیت ایرانی‌ها چیست؟

فکرشهر: مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: ایرانیان بالای 15 سال در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با 13 ساعت و 12 دقیقه، فعالیت خانه‌داری با...

فکرشهر: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، ایرانی‌ها 13 ساعت استراحت و 2 ساعت کار ‌می‌کنند.

\n\n

به گزارش فکرشهر، روزنامه شهروند با اشاره به این آمار، نوشت: ایرانی‌ها بیشتر اوقات شبانه‌روز را به مراقبت از خود و استراحت مشغولند و تنها 2 ساعت و 55 دقیقه فعالیت شغلی دارند.

\n\n

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: ایرانیان بالای 15 سال در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با 13 ساعت و 12 دقیقه، فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 18 دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با 2 ساعت و 55 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 3 دقیقه، اختصاص داده‌اند.

\n\n

مرکز آمار ایران در پاییز‌ سال 93 پژوهشی با عنوان طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری انجام داد که این طرح با هدف ارایه اطلاعات مربوط به شناخت الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر اجرا شد. در پرسشنامه‌های فردی، اعضای 15 ساله و بیشتر خانوار فعالیت‌های گذران وقت خود را در 24 ساعت و به تفکیک کسرهای زمانی 15 دقیقه‌ای وارد کردند که گزیده‌ای از مهم‌ترین نتایج این طرح اعلام شد.

\n\n

اقدامات داوطلبانه و خیریه کمترین فعالیت ایرانی‌ها

\n\n

همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه، برابر 2 دقیقه بوده است.

\n\n

فعالیت کاری افراد شاغل بیشتر شده است

\n\n

بررسی الگوی گذران وقت افراد شاغل نشان می‌دهد که این افراد به‌طور متوسط 7 ساعت و 26 دقیقه از یک شبانه‌روز خود را به کار و فعالیت‌های شغلی اختصاص داده‌اند. همچنین یافته‌های طرح نشان می‌دهد که در فصل پاییز 1393 مردان شاغل، 7 ساعت و 44 دقیقه و زنان شاغل، 5 ساعت و 36 دقیقه از 24 ساعت شبانه‌روز خود را به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.

\n\n

مقایسه نتایج فوق با اطلاعات متناظر در پاییز‌ سال 1387 (به ترتیب 6 ساعت و 30 دقیقه، 6 ساعت و 53 دقیقه و 4 ساعت و 8 دقیقه) نشان می‌دهد که در‌ سال 1393 افراد شاغل زمان بیشتری را به کار و فعالیت شغلی اختصاص داده‌اند.

\n\n

مشارکت اجتماعی بی‌سوادها، بیشتر از تحصیلکرده‌ها

\n\n

بررسی فعالیت‌های آموزشی افراد باسواد براساس سطوح تحصیلی، گویای آ‌ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط با 2 ساعت و 5 دقیقه، بیشتر از سایر افراد به فعالیت‌های آموزشی پرداخته‌اند.

\n\n

پس از این گروه، افراد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای، یک ساعت و 51 دقیقه از اوقات شبانه‌روز خود را به فعالیت‌های آموزشی اختصاص داده‌اند.

\n\n

بررسی فعالیت‌های گذران وقت افراد حاکی از آن است که افراد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای به‌طور متوسط 52 دقیقه در یک شبانه‌روز را به فعالیت‌های مشارکت اجتماعی و افراد بی‌سواد یک ساعت و 24 دقیقه را به این فعالیت اختصاص داده‌اند.

\n\n

مردان بیشتر از زنان ورزش می‌کنند

\n\n

یافته‌های طرح نشان می‌دهد، هر فرد 15 ساله و بیشتر در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط 16 دقیقه به انجام فعالیت‌های ورزشی و 9 دقیقه را به فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی اختصاص داده ‌است.

\n\n

فعالیت‌های مذکور برای مردان به ترتیب 22 و 11 دقیقه و برای زنان به ترتیب 10 و 7 است. بررسی فعالیت‌های گذران وقت جوانان 15 تا 24 ساله گویای آن است که این گروه از جوانان در یک شبانه‌روز به‌طور متوسط حدود 4 ساعت و 24 دقیقه به انجام فعالیت‌های آموزشی و 2 ساعت و 10 دقیقه را به استفاده از رسانه‌های جمعی اختصاص داده‌اند.

\n\n

الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک روزهای تعطیل و غیرتعطیل گویای آن ‌است که افراد در روزهای تعطیل به‌طور متوسط یک ساعت و 54 دقیقه و در روزهای غیرتعطیل 3 ساعت و 4 دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.

\n