سر خط خبرها:

مانور امداد و نجات دربیمارستان شهدای خلیج فارس انجام شد

فکرشهر: معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: مانوراطفای حریق و امداد و نجات به منظور ایمنی شهری با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات شهری بندر بوشهر انجام شد.

فکرشهر: معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: مانوراطفای حریق و امداد و نجات به منظور ایمنی شهری با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات شهری بندر بوشهر انجام شد.

\n\n

به گزارش فکرشهر، کشاورز روز دوشنبه درحاشیه این مانور درگفت وگو با ایرنا افزود: در شرایط بروز حوادث هماهنگی و در کنار هم بودن دستگاه های اجرایی ضرورت دارد.
\nوی اظهارکرد: مانور امروز برای تجدید آمادگی کارکنان بیمارستان خلیج فارس در شرایط بحران با مشارکت سازمان آتش نشانی انجام شد که در نقاط ضعف و قوت شناسایی شده است.
\nکشاورز اضافه کرد: این بیمارستان آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط بحران دارد و سعی می کنیم که آن را تقویت کنیم.
\nمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهری بندر بوشهر گفت: ایران یک کشور حادثه خیز است که همواره باید آمادگی لازم را با شرایط بحران داشته و به روز باشیم.
\nمحبی اظهارکرد: افزایش ارتقا ایمنی در برنامه قرار دارد و تا پایان امسال مانورهای مشترک با دستگاه های اجرایی متعدد برگزار خواهد شد.

\n