سر خط خبرها:

یک انتصاب جدید در منطقه ویژه پارس

فکرشهر: با حکم مهندس یوسفی، مدیرامورحقوقی و قراردادهای منطقه ویژه پارس منصوب شد.\n\nبه گزارش فکرشهر از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس،  در حکم مدیرعامل منطقه ویژه پارس خطاب به عبدالرحیم رئیسی مدیرامورحقوقی و قراردادهای سازمان منطقه ویژه پارس آمده است:\n\nباسمه تعالی

فکرشهر: با حکم مهندس یوسفی، مدیرامورحقوقی و قراردادهای منطقه ویژه پارس منصوب شد.

\n\n

به گزارش فکرشهر از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس،  در حکم مدیرعامل منطقه ویژه پارس خطاب به عبدالرحیم رئیسی مدیرامورحقوقی و قراردادهای سازمان منطقه ویژه پارس آمده است:

\n\n

باسمه تعالی

\n\n

جناب آقای  عبدالرحیم رئیسی
\nبا سلام  
\n  با عنایت به تجارب ارزشمند و تخصص جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان: مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منصوب می گردید. 
\nبا توجه به رسالت سازمان در پشتیبانی از صنعت نفت در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،مهمترین مأموریت های جناب عالی بدین شرح می باشد. 
\n1– بازنگری در مأموریت مدیریت امور حقوقی و قراردادها به منظور پشتیبانی فراگیر از شرکت های تولیدی  و بهره برداری در سطح منطقه ویژه. 
\n2–پیگیری امور دعاوی و رسیدگی به حل مشکلات حقوقی سازمان و شرکت های مستقر در منطقه ویژه.  
\n3- به حداقل رساندن احکام صادره علیه سازمان و شرکت های مستقر در منطقه با دفاع قوی و ارایه مستندات قانونی. 
\n4 – تعیین تکلیف و مختومه نمودن پیمان های ناتمام و حل مشکلات حقوقی و قراردادی آنها. 
\n5- تسریع در تحصیل و تملک مورد نیاز صنعت نفت در سطح منطقه ویژه جهت جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه ها با رعایت سرعت،دقت و سلامت در معاملات. 
\n6- اجرای تکالیف مندرج در مصوبه شماره 22949 - 212 / 1335 مورخ 23/4/1381 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران

\n\n

7-همسان سازی و تدقیق شرح کار و برآورد انجام مناقصات در پیمان¬های مشابه در سطح مناطق سه گانه پارس.

\n\n

8- تسریع در پیگیری حل اختلاف پیمانکاران و مشاورین با سازمان با رعایت حفظ حقوق بیت المال وحقوق ذینفعان. 

\n\n

9– نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین ، مقررات و بخشنامه های حاکم. 
\nهمچنین فرضت را مغتنم شمرده، ضمن قبول استعفاء، از زحمات خالصانه توام و با سلامت و شفافیت حناب آقای مسعود زاهدی در طول دوران مسئولیت قدردانی می شود.
\n 

\n\n

مهدی یوسفی
\nمدیر عامل

\n