سر خط خبرها:

ولایتی: واکنش ایران بی‌تردید حمایت از دولت و ملت سوریه است

فکرشهر: رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این که در صورت نقض احتمالی آتش‌بس در سوریه واکنش ایران چه خواهد بود؟ گفت:‌ واکنش ایران بدون تردید هم‌چنان حمایت از دولت قانونی و ملت سوریه است.\n\nبه گزارش فکرشهر، علی‌اکبر ولایتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی آتش‌بس در سوریه گفت:‌ بنای دولت و ملت سوریه بر این است که در کشورشان امنیت و صلح برقرار باشد ولی اگر تجاوزهای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به کشورشان ادامه پیدا کند آن‌ها هم‌چنان آماده دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملت‌شان در سوریه هستند.

فکرشهر: رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این که در صورت نقض احتمالی آتش‌بس در سوریه واکنش ایران چه خواهد بود؟ گفت:‌ واکنش ایران بدون تردید هم‌چنان حمایت از دولت قانونی و ملت سوریه است.

\n\n

به گزارش فکرشهر، علی‌اکبر ولایتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی آتش‌بس در سوریه گفت:‌ بنای دولت و ملت سوریه بر این است که در کشورشان امنیت و صلح برقرار باشد ولی اگر تجاوزهای تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به کشورشان ادامه پیدا کند آن‌ها هم‌چنان آماده دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملت‌شان در سوریه هستند.

\n\n

او ادامه داد: با این که در سوریه بحث از آتش‌بس می‌شود و دولت‌های رسمی و صاحبان رای در شورای امنیت بر سر برقراری آتش‌بس باهم توافق می‌کنند اما برخی از کشورهای وابسته به استعمار غربی خود را مقید به رعایت آن نمی‌دانند.

\n\n

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با بیان این که برخی از کشورهای وابسته به استعمار غرب تا آن‌جایی که بتوانند به آتش‌بس بی‌توجهی کرده و می‌خواهند از زور استفاده کنند، خاطرنشان کرد: کشورهای ابرقدرت یا کشورهای بزرگ حامی آن‌ها هم از این هنجارشکنی و نقض آتش‌بس حمایت می‌کنند.

\n\n

وی هم‌چنین درباره واکنش احتمالی مردم سوریه نسبت به نقض احتمالی آتش‌بس گفت:‌ به نظر من، مردم سوریه باید آماده باشند و آماده هم هستند و در درجه اول برای صلح گام بردارند و اگر این صلح در کشورشان مورد تهدید قرار گرفت ایستادگی کنند.

\n