سر خط خبرها:

گزارش تصویری/ تجلیل از ناوگروه صلح و دوستی اعزامی به پاکستان

فکرشهر: گزارش تصویری تجلیل از ناوگروه صلح و دوستی اعزامی به پاکستان