سر خط خبرها:

تصاویر/ اولین جلسه شورای ورزش استان با حضور وزیر ورزش

فکرشهر: گزارش تصویری اولین جلسه شورای ورزش استان با حضور وزیر ورزش و استاندار بوشهر