سر خط خبرها:

تخصیص 60 درصدی اعتبارات عمرانی استان در نیمه نخست امسال

فکرشهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای 80 درصد استان بوشهر از 408 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان بوشهر تا نیمه نخست امساال 60درصدآن تخصیص می‌یابد.

فکرشهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر گفت: برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای 80 درصد استان بوشهر از 408 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان بوشهر تا نیمه نخست امساال 60درصدآن تخصیص می‌یابد.

به گزارش فکرشهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، رضا عوض‌پور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر بابیان اینکه امسال اعتبارات عمرانی استان بوشهر چهار هزار و هشت میلیارد ریال است اظهار کرد: امسال طرح‌های نیمه تمام بالای 80 درصد با تخصیص 60 اعتبارات عمرانی استان بوشهر در نیمه نخست تکمیل می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 402 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی مصوب شد تصریح کرد: 270 میلیارد تومان از محل 2 درصد نفت و گاز و 132 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی  استانی مصوب شد.
 
معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با بیان اینکه از محل 2 درصد نفت و گاز 156 میلیارد تومان تخصیص یافت گفت: از محل اعتبارات عمرانی استانی از 312 میلیارد تومان 21.8 درصد به میزان 29 میلیارد تومان تخصیص یافت.
 
عوض‌پور با بیان اینکه 42 درصد اعتبارات عمرانی سال گذشته تخصیص یافت افزود: از 575 میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی استان بوشهر 240 میلیارد تومان تخصیص یافت.
 
وی  با بیان اینکه اعتبارات دو درصد نفت نقش تاثیرگذاری در اجرای طرح‌های عمرانی دارد افزود: 90 درصد اعتبارات استان بوشهر از دو درصد نفت است.
 
معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه اولویت اعتبارات استان در تکمیل طرح‌های  عمرانی است تصریح کرد:  امسال هیچ طرح و پروژه جدیدی در استان اجرایی نمی‌شود مگر با هماهنگی‌های لازم این مهم اجرا می‌شود.
 
عوض‌پور با بیان اینکه امسال 3700 میلیارد تومان اعتبار با توافق مجلس و دولت توزیع می‌شود گفت: نمایندگان استان بوشهر باید نقش مهم خود را در این عرصه  نشان دهند  که  60 میلیارد تومان سهم استان بوشهررا تخصیص دهند.