سر خط خبرها:
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد

استقامت عضلانی زنان بیشتر از مردان است

فکرشهر: مردان ممکن است سریع‌تر و قوی‌تر باشند اما علم می‌گوید عضلات زنان می‌تواند فعالیت‌های طولانی‌تر را تحمل کند و زنان از فعالیت‌های فیزیکی طولانی، کمتر خسته می‌شوند.

فعالیت فیزیکی زنان

به گزارش فکرشهر به نقل از ایسنا، یک مطالعه منتشر شده در مجله "فیزیولوژی، تغذیه و متابولیسم کاربردی" نشان می‌دهد که عضلات زنان می‌تواند فعالیت عضلانی طولانی تر را تحمل کند و باعث شود تا خستگی کمتری را نسبت به مردان با توانایی‌های ورزشی مشابه تجربه کنند.

به گفته محققان دانشگاه "بریتیش کلمبیا"، نتایج حاصل از آزمایش فعالیت‌های طبیعی عضلانی نشان می‌دهد که مردان قادر به انجام حرکت عضلانی سریعتر و با قدرت بیشتری هستند، اما به همان میزان سریعتر از همتایان زنشان خسته می‌شوند.

به گفته پروفسور "برایان دالتون"، نویسنده این تحقیق، مطالعات قبلی نشان داده است زمانی که آزمون‌های عضلانی ایزومتریک، که فعالیت عضلات را در شرایط استاتیک کنترل می‌کنند، انجام می‌شود، زنان از لحاظ استقامت عضلانی بهتر از مردان هستند.

پروفسور "دالتون" و همکارانش از دانشگاه "اورگان" و دانشگاه "گوئلف" برای تایید نتایج مطالعات قبلی و آزمایشات عضلانی ایزومتریک 17 نفر از شرکت کنندگان را شامل 9 زن و 8 مرد که دارای تناسب جسمانی و توانایی‌های ورزشی مشابه بودند، استخدام کردند.

شرکت کنندگان به حسگرها متصل شدند که فعالیت الکتریکی، قدرت، سرعت و گشتاور عضلاتشانتحت نظارت و بررسی قرار گیرد.

هنگامی که همه حسگرها در محل مقرر خود قرار گرفتند، به آنها دستور دادند که پاهایشان را بسیار سریعتر از آنکه می‌توانند، تکان داده و خم کنند. این عمل همان فعالیت عضلانی طبیعی را در فعالیت‌های روزمره مانند راه رفتن و ایستادن شبیه سازی می‌کند.

پروفسور "دالتون" خاطرنشان کرد که تیم تصمیم گرفت تا عضلات ساق پا را نظارت کند، زیرا اینها در حرکات روزانه دخیل هستند اما نتایج به دست آمده از  این عضله همچنان به گروه‌های عضلانی دیگر اعمال می‌شود.

آنچه تیم تحقیقاتی متوجه شد این بود که جنبش‌های عضلانی مردان در ابتدا قدرتمند و سریع بودند اما همچنین سریعتر تمایل به خستگی داشتند. از سوی دیگر، زنان حتی پس از اتمام فعالیت، آن میزان خستگی عضلانی در مردان را نشان ندادند.

پروفسور "دالتون" افزود: اگر یک ماراتن بسیار طولانی برگزار می‌شد، زنان ممکن است در این عرصه تسلط پیدا کنند و عملکرد بهتری نسبت به مردان داشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مطالعات قبلی نیز با نتایج تیمش سازگار است.

پروفسور "دالتون" می‌گوید که مطالعه انجام شده توسط ما بیشتر از این که تاییدی برای استقامت عضلانی زنان باشد، می‌تواند برای طراحی برنامه‌های کاربردی مانند طراحی فعالیت‌های مرتبط با کار برای کاهش خستگی و افزایش استقامت در مردان استفاده شود.

وی افزود: هر دو جنس دارای توانایی‌های جسمی ارزشمندی هستند و هیچ گونه نبردی وجود ندارد. شاید این موضوع بیشتر ناشی از توازن میان جنسیت‌ها باشد.

دیدگاه خود را بنویسید