سر خط خبرها:

واتیکان جن‌گیران را به رسمیت شناخت!

فکرشهر: واتیکان رسما اتحادیه بین‌المللی جن‌گیران را به رسمیت شناخته است.به گزارش فکرشهر و به نقل از ایسنا، اتحادیه بین‌المللی جن‌گیران شامل ۲۵۰ کشیش است که در 30 کشور فعالیت می‌کنند. کار کشیشان عضو این اتحادیه "نجات دادن گرفتاران اجنه و شیاطین" است.روزنامه اوسرواتوره رومانو نوشت که دفتر حفظ اصول و مقررات مذهبی واتیکان این گروه را با توجه به قوانین کلیسا به رسمیت شناخته است.پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان بیش از پاپ بندیکت شانزدهم و پاپ ژان پل دوم، رهبران سابق کلیسای کاتولیک درباره شیطان سخن می‌گوید.

فکرشهر: واتیکان رسما اتحادیه بین‌المللی جن‌گیران را به رسمیت شناخته است.

به گزارش فکرشهر و به نقل از ایسنا، اتحادیه بین‌المللی جن‌گیران شامل ۲۵۰ کشیش است که در 30 کشور فعالیت می‌کنند. کار کشیشان عضو این اتحادیه "نجات دادن گرفتاران اجنه و شیاطین" است.

روزنامه اوسرواتوره رومانو نوشت که دفتر حفظ اصول و مقررات مذهبی واتیکان این گروه را با توجه به قوانین کلیسا به رسمیت شناخته است.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان بیش از پاپ بندیکت شانزدهم و پاپ ژان پل دوم، رهبران سابق کلیسای کاتولیک درباره شیطان سخن می‌گوید.

به گزارش بی.بی.سی سال پیش او در حالی که دست‌هایش را بر سر فردی که گفته شده بود جن‌زده شده، گذاشت. جن‌گیران گفتند که او این کار را برای رهایی این فرد از چنگ شیطان انجام داده است. واتیکان گفت که پاپ تنها برای این فرد دعا خوانده است.

فرانچسکو بامونته، رهبر اتحادیه بین‌المللی جن‌گیران گفته است که تائید این گروه توسط واتیکان مایه خشنودی است.

او گفت که جن‌گیری، به نوعی کار خیریه است که برای افراد مبتلا سودمند است.

روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن می‌گوید امسال چندین کلیسا در ایتالیا و اسپانیا ۱۸ کشیش را برای جن‌گیری به کار گرفتند.