سر خط خبرها:

پارکی 200 میلیاردی در بوشهر که متروکه است

فکرشهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با وجود هزینه 200 میلیارد ریالی برای ایجاد زیرساخت ها درسال های گذشته در منطقه نمونه گردشگری لیان این شهر، به دلیل بی توجهی و کم دقت دستگاه هایی که متولی امر و مسوول هستند، این پارک متروک مانده است.به گزارش فکرشهر، شاپور رستمی در نشست بررسی نحوه واگذاری اراضی پارک لیان افزود: اگر قرار است با دیدگاهی که درگذشته نسبت به این منطقه وجود داشت برنامه ها را پیش ببریم میراث فرهنگی باید برای منطقه نمونه گردشگری لیان سرمایه گذار معرفی و ظرف 45 روز آینده نسبت به تعیین تکلیف منطقه نمونه گردشگری لیان اقدام کند.

فکرشهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با وجود هزینه 200 میلیارد ریالی برای ایجاد زیرساخت ها درسال های گذشته در منطقه نمونه گردشگری لیان این شهر، به دلیل بی توجهی و کم دقت دستگاه هایی که متولی امر و مسوول هستند، این پارک متروک مانده است.

به گزارش فکرشهر، شاپور رستمی در نشست بررسی نحوه واگذاری اراضی پارک لیان افزود: اگر قرار است با دیدگاهی که درگذشته نسبت به این منطقه وجود داشت برنامه ها را پیش ببریم میراث فرهنگی باید برای منطقه نمونه گردشگری لیان سرمایه گذار معرفی و ظرف 45 روز آینده نسبت به تعیین تکلیف منطقه نمونه گردشگری لیان اقدام کند.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی های ابتدایی برای ساخت پارک لیان خوب بوده و زیرساخت های انجام شده نشان می دهد هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها دراین منطقه مناسب است اما اکنون ما با از دست دادن زمان نتوانسته ایم هدف گذاری ها را عملیاتی و از آنها استفاده کنیم.

رستمی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از انجام هرگونه اقدامات غیرقانونی و ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده منطقه نمونه گردشگری لیان در بوشهر جلوگیری کند.

وی یادآورشد: هر زمینی که درمحدوده شهر قرارگیرد راه و شهرسازی به نمایندگی دولت و براساس قانون متولی آن است وباید برای حفظ اراضی در منطقه گردشگری لیان دقت، همت و حراست کافی داشته باشد و از انجام هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری کند.

رستمی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط شهرداری در پارک لیان اظهار کرد: هرگونه ساخت و سازی در این اراضی باید با مجوز شهرداری باشد و باتوجه به چشم اندازی خوبی که پارک رو به دریا دارد نباید هیچ ساخت و سازی در این محدوده انجام شود.

وی بیان کرد: در اراضی که در این منطقه واگذار می شود پروژه ها باید براساس زمانبدی اجرا شوند در غیر این صورت قرارداد واگذاری اراضی با نهاد متولی فسخ می شود. 

منبع:ایرنا