سر خط خبرها:

تدوین برنامه های حوزه بانوان و خانواده استانداری در 4 کمیته

فکرشهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برنامه های حوزه بانوان و خانواده استانداری در قالب چهار کمیته تخصصی مشاوره و آموزش در خانواده، آسیب شناسی اجتماعی، سلامت و توانمندسازی زنان تدوین شده است.به گزارش فکرشهر، فاطمه دهقانی روز شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر افزود: درکمیته آسیب شناسی اجتماعی با محوریت موضوع طلاق، خشونت، اعتیاد وکمیته تخصصی سلامت با محوریت سلامت زنان بعنوان کانون و محور خانواده، کمیته توانمندسازی زنان با حمایت از زنان کار آفرین و زنان سرپرست خانوار و تعاونی های زنان بررسی می شود.

فکرشهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: برنامه های حوزه بانوان و خانواده استانداری در قالب چهار کمیته تخصصی مشاوره و آموزش در خانواده، آسیب شناسی اجتماعی، سلامت و توانمندسازی زنان تدوین شده است.

به گزارش فکرشهر، فاطمه دهقانی روز شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر افزود: درکمیته آسیب شناسی اجتماعی با محوریت موضوع طلاق، خشونت، اعتیاد وکمیته تخصصی سلامت با محوریت سلامت زنان بعنوان کانون و محور خانواده، کمیته توانمندسازی زنان با حمایت از زنان کار آفرین و زنان سرپرست خانوار و تعاونی های زنان بررسی می شود.

وی، در زمینه ضرورت تدوین کمیته های یاد شده بویژه مشاوره و آموزش به خانواده ها یادآورشد: با توجه به سیر صعودی طلاق دراستان بوشهر، نقش مشاوره و آموزش به خانواده بویژه برای زوجین در معرض طلاق داری اهمیت فراونی است .

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر اضافه کرد: توجه به بهداشت روانی جامعه ، سلامت روانی فرد و خانواده از مهم ترین زیر ساخت های تشکیل شخصیت فرد است.

دهقانی با بیان اینکه بروز مشکلات در زندگی افراد خانواده، سبب هزینه های پنهان و آشکار می شود گفت: هدف این کمیته ضمن تقویت و توسعه فرهنگ استفاده از مشاوره به طور تخصصی تر، تلاش برای تحکیم و تعالی بنیان خانواده بعنوان بنیان اجتماع است.

وی، تدوین کمیته تخصصی آسیب شناسی اجتماعی را در راستای پشگیری از آسیب ها در زمینه هایی دانست که امروزه از مشکلات مبتلابه مناطق جنوبی کشور محسوب می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهراز تشکیل کارگروه تخصصی کارشناسان امور اجتماعی خبر داد و افزود: در کارگروه تخصصی که با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط و حضور کارشناسان آسیب های اجتماعی تشکیل می شود راهکارهای لازم به منظور پیشگیری از صدمات بیشتر این آسیب ها اتخاذ می شود.

دهقانی با اشاره به فعالیت کمیته تخصصی سلامت بانوان گفت: این کمیته با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و ورزش و جوانان استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت کمیته تخصصی سلامت بانوان گامی برای توسعه و ارتقا شاخص های سلامت زنان در استان است اظهارامیدواری کرد که این کارگروه تخصصی بتواند در بهبود شاخص های سلامتی استان گامی موثر بردارد.

به گزارش ایرنا، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: یکی از راهکارهای موثر برای رشد و توسعه اقتصادی توجه به توانمند سازی زنان بویژه توانمندسازی جنسیتی است که این موضوع با افزایش سهم مشارکت زنان در واگذاری مسوولیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محقق می شود.

دهقانی اظهارداشت: با توجه به اینکه در هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار باید به ویژگی های فرهنگی ، جامعه شناختی و زیست شناختی آن جامعه توجه داشت در حوزه توانمند سازی نیز باید شرایط و ظرفیت های جامعه و منطقه سنجیده شود.

وی گفت: در کارگروه توانمندسازی زنان استان بوشهر بر اساس راهبردهای عملی پس از شناسایی، برنامه ریزی لازم برای توانمندسازی زنان انجام خواهد شد.