سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ بازدید معاون وزیر صمت از ذخیره گندم در انبارها و سیلوی استان بوشهر

فکرشهر: فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین:

بازدید معاون وزیر صمت از ذخیره گندم در انبارها و سیلوی استان بوشهر

دیدگاه خود را بنویسید