سر خط خبرها:

موش مُرده در داخل سوسیس+ تصاویر

فکرشهر: یک مرد روسی زمانیکه در حال تهیه ساندویچ برای خود بود، با صحنه وحشتناکی مواجه شد و آن یک موش مرده در داخل سوسیس بود!به گزارش فکرشهر، "آناتول ورونکوف" 28 ساله در حال برش سوسیس با گوشت ممتاز خود بود که با شیء سیاه رنگ در وسط آن مواجه شد و پس از دقت بیشتر دریافت آن شیء، یک موش مرده است.وی از تولیدکننده سوسیس شکایت کرده و خواستار تعطیلی کارخانه آن شده است.

فکرشهر: یک مرد روسی زمانیکه در حال تهیه ساندویچ برای خود بود، با صحنه وحشتناکی مواجه شد و آن یک موش مرده در داخل سوسیس بود!

به گزارش فکرشهر، "آناتول ورونکوف" 28 ساله در حال برش سوسیس با گوشت ممتاز خود بود که با شیء سیاه رنگ در وسط آن مواجه شد و پس از دقت بیشتر دریافت آن شیء، یک موش مرده است.

وی از تولیدکننده سوسیس شکایت کرده و خواستار تعطیلی کارخانه آن شده است.