سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: بازدید از طرح آبرسانی جم و سیراف

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین:

بازدید از طرح آبرسانی جم و اجرای طرح خط انتقال آب سیراف به جم

دیدگاه خود را بنویسید