سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: در حاشیه افزایش قیمت مرغ در استان بوشهر

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین

در حاشیه افزایش قیمت مرغ در استان بوشهر؛ جلسه ستاد تنظیم بازار استان

 

دیدگاه خود را بنویسید