سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: در حاشیه بازدید از پروژه های اولویت دار مرکز استان بوشهر

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین

در حاشیه بازدید مسوولین استانی از پروژه های اولویت دار مرکز استان بوشهر

دیدگاه خود را بنویسید