سر خط خبرها:

نوجوان خورموجی رتبه برتر پویش ملی نامه به نویسنده را کسب کرد

فکرشهر: "امیررضا کشاورز" عضو باشگاه کتابخوانی "یار مهربان" شهر خورموج رتبه برتر را در پویش کشوری نامه به نویسنده کسب کرد.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی گفت: پویش نامه به نویسنده از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری ادارات استانی و شهرستانی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، افزایش سطح نگارش، آشنایی با نویسندگان و آثار آنها و استفاده از اوقات فراغت برگزار شد.

حمید زارعی افزود: بیش از ۱۰ اثر از باشگاه‌های کتابخوانی شهرستان دشتی در سه گرو دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم تا پایان مهلت پویش به دبیرخانه ارسال شد.

زارعی اضافه کرد: امیررضا کشاورز عضو باشگاه کتابخوانی یار مهربان شهر خورموج به تسهیلگری "اسماء خواجه زاده" پس از رقابت با ۴۴۷ نفر موفق به کسب رتبه برتر کشور در گروه دبستان پویش نامه به نویسنده شد.

وی اظهار داشت: خلاقیت در نوشتار، رعایت اصول نگارش و توانایی ارتباط با مخاطب و شروع و پایان درست نامه توسط نویسندگان امتیاز ویژه نزد هیات داوران در پویش نامه به نویسنده داشت.

زارعی بیان کرد: یار مهربان از باشگاه‌های کتابخوانی فعال شهرستان دشتی است که در سال های گشذته نیز حائز مقام‌های برتر در سطح شهرستان و ملی شده‌است.

دیدگاه خود را بنویسید