سر خط خبرها:

نماینده مجلس درباره «طرح شفافیت آرا در مجلس» : نگرانی‌ مجلس از استفاده شیاطین از شفافیت آرا است

فکرشهر: نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به طرخ شفافیت آرا گفت: مخالفان این طرح مقداری بر بحث سوء استفاده های شیاطین از این شفافیت تاکید داشتند که منجر به تخریب برخی شخصیت ها نشود مخصوصا آنهایی که برای منافع ملی کشور رای داده اند.

به گزارش فکرشهر از برنا، «محمدتقی نقدعلی»، نماینده خمینی شهر در مجلس، در رابطه با "طرح شفافیت آرا در مجلس" گفت: مخالفان این طرح مقداری بر بحث سوء استفاده های شیاطین از این شفافیت تاکید داشتند که منجر به تخریب برخی شخصیت ها نشود مخصوصا آنهایی که برای منافع ملی کشور رای داده اند. البته معتقد هستیم این نگرانی در طی زمان برطرف می شود و مردم و نمایندگان با شفافیت اخت می گیرند.

او ادامه داد: رایزنی هایی با مخالفان این طرح انجام شده و نگرانی آنها قابل رفع است و به زودی این طرح به صحن مجلس می آید. افتخاری است که شروع شفافیت از مجلس یازدهم کلید خورد و قطعا نمایندگان مجلس این را به عنوان یک «مدال» می خواهند به نام خود ثبت کنند. شفافیت را به عنوان یک مدال افتخار بر گردن می آویزیم.

نقدعلی اظهار کرد: شروع هر کاری سختی هایی دارد، تحول در همه عرصه ها سختی دارد و این ها در زمان اندک مرتفع می شود. این شفافیت انقدر ثمرات دارد که ارزش به جان خریدن سختی ها را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید