سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر؛

كرونای انگليسی هم رسيد/ ستاد مبارزه با كرونای خارگ كجا هستند

فکرشهر- سيد فريورموسوی: ويروس كرونا درست يک سال پيش بود كه سروكله اش به طوررسمی پيدا شد و با انتشار سريع آن در جهان و كشورمان و گرفتن جان ميليون ها انسان بی گناه، همه مردم جهان را در نگرانی و بهت فرو برد. ويروس نامرئی كه با ورود خود، محفل های خانوادگی و دوستانه بسياری از مردم را برهم زده و بسياری افراد را درگير عوارض پيدا و پنهان خود كرده است. شناسنامه جماعت زيادی را نيز باطل نمود و پرونده زندگی بسياری را در ميانه عمر پيچيده است...

فکرشهر- سيد فريورموسوی: ويروس كرونا درست يک سال پيش بود كه سروكله اش به طوررسمی پيدا شد و با انتشار سريع آن در جهان و كشورمان و گرفتن جان ميليون ها انسان بی گناه، همه مردم جهان را در نگرانی و بهت فرو برد. ويروس نامرئی كه با ورود خود، محفل های خانوادگی و دوستانه بسياری از مردم را برهم زده و بسياری افراد را درگير عوارض پيدا و پنهان خود كرده است. شناسنامه جماعت زيادی را نيز باطل نمود و پرونده زندگی بسياری را در ميانه عمر پيچيده است.

اما بعد از آنكه مردم و هموطنانمان نشان دادند كه به زندگی با كرونا عادت كرده و كم و بيش پروتكل های بهداشتی را نيز رعايت می کنند، موج های اين ويروس رفته رفته كم و تا حدودی نيز كمرنگ شد. اما هنوز جهان در شوک ويروس كرونا به سرمی برد كه با خبر شديم نوع جهش يافته اين ويروس با نام ويروس كرونای انگليسی در مركز اين كشور مشاهده شده كه نوع پيشرفته و كاملا" خطرناک كويد 19 می باشد. 

اين ويروس بعد از نمايان شدن در كشور انگلستان كه به نوعی زادگاه اين ويروس نام گذاری شده است كم كم به نقاط مختلف اروپا سرايت كرده و امروزه كل اروپا را فرا گرفته است. ويروس كرونای انگليسی كه از قدرت سرايت پذيری بيشتری برخوردار است يعنی تا حدود 70 درصد بيشتر از كرونای چينی(قبلی) قابليت انتقال و مبتلا كردن افراد جامعه را دارد. 

حال اين ويروس كشنده، در كشورمان حضوری ناخوانده تر از كرونای قبلی داشته است و طبق آمار رسمی سازمان بهداشت، تا كنون 10 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به اين ويروس از بين رفته و گفته می شود سرعت انتقال اين ويروس به مراتب بيشتر و خطرناک تر از ويروس نوع قبلی است كه از ووهان چين نشأت گرفته بود. به هرحال چه بخواهيم و چه نخواهيم امروزه بايستی با انواع مختلف ويروس های جهش يافته مقابله نمائيم و چه خوب كه اين مهم با جديت هرچه بيشتر و بهتردر دستور كار ستادهای مقابله با آن قرار گيرد تا شاهد موج جديد تلفات بی شمار انسانی آن نباشيم.

در جزيره خارگ و متاسفانه ستاد مقابله و مبارزه با كرونا چند وقتی است كه نمايان نمی باشد و در مدخل ورودی اين جزيره كه اسكله و فرودگاه آن است، تست های اوليه ای كه قبلا گرفته می شد، ديگرانجام نمی گیرد. ديگر ضدعفونی معابر و سطوح شهری صورت نمی گيرد و معلوم نيست كه اعضای اين ستاد در حال حاضر به چه كاری مشغول می باشند؟!

 هشدارهای امنيتی كرونای انگليسی از طريق استانداری ها به فرمانداری ها و بخشداری ها انتقال يافته است و تاكيد فراوانی شده تا همه مسوولان ستادها، جدی تر از گذشته با اين پديده ی شوم و خانمان برانداز مقابله نمايند اما متاسفانه در جزيره خارگ آثاری از برخورد با كرونای چينی و انگليسی ديده نمی شود. جا دارد تا با هشدار به مسوولان سياسی، امنيتی اين جزيره زيبا، از آن ها تقاضای برخورد جدی و مقابله با اين ويروس ناخوانده را خواستار شويم. پس باهم به جنگ اين ويروس منحوس برويم و پاكسازی و مقابله را از مبادی ورودی جزيره خارگ يعنی اسكله و فرودگاه انجام دهيم.     

دیدگاه خود را بنویسید