سر خط خبرها:
سیزدهمین ایثار ماندگار استان بوشهر؛

جوان تنگستانی به زندگی 4 فرد جان دوباره بخشید

فکرشهر: رییس مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: جوان 35 ساله تنگستانی با اهدا 4 عضو خود به زندگی 4 نفر جان دوباره بخشید.

به گزارش فکرشهر، علیرضا باقری در گفتگو با وبدا استان بوشهر اظهار کرد: ایثار خانواده علیرضا جاویدان باعث شد سحرگاه امروز در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر 4 عضو بیمار جهت نجات جان بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام سیزدهمین اهدا عضو در سال جاری در استان است، تصریح کرد: سیزدهمین ایثار ماندگار در شرایط سخت کرونایی با رضایت خانواده ایثارگر علیرضا جاویدان از توابع بخش ساحلی روستای کری شهرستان تنگستان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، انجام گردید.

باقری افزود: 4 عضو شامل دو کلیه، کبد و پانکراس به بیمارستان شیراز و قلب این بیمار جهت استفاده از نسوج به تهران ارسال شد.

رییس مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطر نشان کرد: این سیزدهمین ایثار ماندگار در سال جاری و هفتادو نهمین اهدا عضو در استان تا کنون می‌باشد.

دیدگاه خود را بنویسید