سر خط خبرها:

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین: در حاشیه افتتاح پیست اسکیت برازجان

فتوطنز اختصاصی «فکرشهر»/ شوخی با مسوولین

 در حاشیه افتتاح مجموعه پیست اسکیت و ورزش های ساحلی شهرداری برازجان

دیدگاه خود را بنویسید