سر خط خبرها:

۷ اثر تاریخی در بافت قدیم بوشهر شناسایی شد

فکرشهر: مدیرپایگاه بافت تاریخی بندر بوشهرگفت: هفت اثر میراثی و تاریخی به لیست ابنیه‌های بافت تاریخی بوشهر اضافه شد.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، فرزانه اسپرغم روز سه شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: در زمان حاضر ۳۵۰ بنای تاریخی در بافت بوشهر شناسایی شده که باید با حفظ اصالت مورد مرمت و بهره برداری قرار گیرد.

وی بیان کرد: اطلاعات مربوط به این هفت بنا در بازنگری طرح تفصیلی بافت قرار گرفته است که این رکورد اطلاعاتی مواردی را از قبیل کاربری بنا، شاخصه‌های ویژه، نوع و دوره معماری تزیینات بنا را شامل می‌شود.

اسپرغم عامل اصلی هویت بخشی به شهرها را عناصر ملی و تاریخی موجود در سایت‌ها عنوان کرد و گفت: حفظ و احیای هر کدام از بناهای تاریخی قرار گرفته در این پهنه‌ها موجب می‌شود قالب بنیادین آنها حفظ شده و زمینه برای عملیات جزیی فراهم شود.

دیدگاه خود را بنویسید