سر خط خبرها:

شناسایی ۴۶ بیمار کرونای انگلیسی در استان بوشهر

فکرشهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: تاکنون ۴۶ مورد بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در استان بوشهر شناسایی شده است...

فکرشهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت: تاکنون ۴۶ مورد بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در استان بوشهر شناسایی شده است.

به‌گزارش فکرشهر از علوم پزشکی بوشهر، دکتر سعید کشمیری افزود: با توجه به گردش پرشتاب ویروس جهش‌یافته کرونای انگلیسی در کل کشور، در خانه ماندن بهترین راه‌کار پیشگیری است.

او هشدار داد که ویروس جهشی انگلیسی در استان بوشهر نیز گسترش داشته است.

دکتر سعید کشمیری گفت: تاکنون ۴۶ مورد بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در استان بوشهر شناسایی شده است.

دیدگاه خود را بنویسید