سر خط خبرها:

راهکارهای حضور امن فرزندان در فضای مجازی

فکرشهر: پلیس فتا برای استفاده و حضور امن فرزندان در فضای مجازی راهکارهایی را ارائه کرد.

به گزارش فکرشهر به نقل از پلیس، برخی از این راهکارها به شرح زیر است:

1. هنگام حضور فرزندان در فضای مجازی آنها را در میان انبوهی از خطرات و آسیب‌ها رها نکنیم.

2. فضای مجازی علیرغم داشتن مزایا محل مناسب برای ارتکاب جرم می‌باشد در مورد مخاطرات این فضا به صورت شفاف با فرزندان صحبت کنیم.

3. اعتماد بین والدین با فرزندان و پرهیز از خشونت در مقابل اعمال نامناسب آنها باعث ایجاد صمیمیت می‌شود.

4. به منظور پایش فعالیت فرزندان و مصونیت آنها در مقابل خطرات فضای مجازی از ابزارهای کنترلی در سیستم‌های رایانه‌ای استفاده کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید