سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

اصل مهم و حیاتی «امر به معروف و نهی از منکر» را باید از مسوولین آغاز کرد

فکرشهر ـ همایون فقیه: یکی از فرائض الهی که مورد غفلت و فراموشی و گاهی دست مایه تفسیر به رای های شخصی در جامعه اجتماعی و اسلامی ما شده است، اصل مهم و حیاتی «امر به معروف و نهی از منکر» است؛ اگر سیری در اندیشه علمی و عملی اندیشمندان اسلامی بزنیم، شاهد حقیقت این موضوع هستیم که جامعه فعلی ما از این مقوله مهم بسیار دور افتاده است و فراموش کرده ایم که امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز و سایر امور فروع دین، امری واجب است...

فکرشهر ـ همایون فقیه: یکی از فرائض الهی که مورد غفلت و فراموشی و گاهی دست مایه تفسیر به رای های شخصی در جامعه اجتماعی و اسلامی ما شده است، اصل مهم و حیاتی «امر به معروف و نهی از منکر» است؛ اگر سیری در اندیشه علمی و عملی اندیشمندان اسلامی بزنیم، شاهد حقیقت این موضوع هستیم که جامعه فعلی ما از این مقوله مهم بسیار دور افتاده است و فراموش کرده ایم که امر به معروف و نهی از منکر همچون نماز و سایر امور فروع دین، امری واجب است.

امر به معروف و نهی از منکر، زیر بنای همه حرکات سالم و نتیجه بخش اجتماعی اسلام است که باعث ایجاد ارتباط قلبی بین آحاد ملت و مسوولین نظام اسلام خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر اگر به صورت حقیقی و طبق اصول خود جلو برود، سبک زندگی سالم و زیست مومنانه ای را برای همه ما به وجود خواهد آورد. متذکر شدن به فردی که یکی از فروعات دین را رعایت نمی کند یا در آن سست است، اعم از زن باشد یا مرد، خود نوعی امر به معروف و نهی از منکر به حساب می آید؛ اما مهم ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر، مطمئنا نخواهد بود. برای مثال، اگر امر به معروف و نهی از منکر را خلاصه در حجاب و تار موی زنان کنیم، اجحاف بزرگی در حق این فرضیه الهی کرده ایم. مهمترین امر به معروف ها، طبق اندیشه اندیشمندان اسلام ناب محمدی (ص) حفظ جایگاه و عظمت نظام مقدس اسلامی و بعد آن، حفظ عزت، کرامت و آبروی ملت است. متاسفانه ما فراموش کرده ایم که از سلامت جسمی و روانی محیط خانواده و تربیت فرزندان سالم گرفته تا عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و...، همه از امر به معروف ها محسوب می شود. مگر مهم تر از ایجاد فرهنگ مطالبه گری از مسوولین در حال حاضر طبق فرمایشات روایات و آیات و اندیشه بزرگان این عرصه، امر به معروفی هم بهتر و لازم تر وجود دارد؟ در حال حاضر کمک به استقرار عدالت قضایی و اجتماعی و اقتصادی، لازمه جامعه امروزی ما است که این امر هم فقط با امر به معروف و نهی از منکر مسوولین از طرف مردم که همان مطالبه گری است، به ثمر خواهد نشست.

این فرضیه مهم الهی را باید از مسوولین آغاز کرد؛ باید خط اول امر به معروف و نهی از منکر، مسوولین باشد و به دور از جناح بندی های سیاسی و عقدیتی و غیره. راست و چپ انقلابی و غیر انقلابی، این سازمان و آن سازمان در مطالبه گری و امر به معروف و نهی از منکر هیچ تفاوتی ندارند، چرا که راس مطالبه گری است.

باید فضای امن قضایی و اجتماعی برای مطالبه گرانی که به دور از تعصبات شخصی و جناحی مسوولان و سازمان ها را امر به معروف و نهی از منکر می کنند به وجود بیاید و نقش رسانه ها در این مقوله مهم بسیار، مورد اهمیت است، چرا که بدون رسانه و فضای مجازی، کاری پیش نخواهد رفت.

همه باید بدانیم که درست شدن وضعیت حجاب مستلزم بسترهای اولیه فراوانی است و یکی از آن ها مطالبه گری از مسوولین و امر به معروف و نهی از منکر آن هاست که منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی شود.

در این امر واجب فراموش شده نقش مردم شریف و فهیم بسیار مهم و حیاتی است. باید مردم را به سوی مطالبه گری به حق و نه جوسازی و حاشیه سازی سوق داد. فراموش نکنیم که فاصله شرف تا فساد، گاهی یک عمل نیست، بلکه یک حرف است و باید دست به دست یکدیگر بدهیم و نظارت بر همدیگر و نظارت بر حاکمیت را که مهم تر است در جامعه ترویج داده شود تا نظارت عمومی برای پیشرفت و رفاه اجتماعی شکل بگیرد و در یک کلام، در مقابل فساد ساکت و بی تفاوت نباشیم و آگاهانه در مسیری قدم بگذاریم که مطالبه از مسوولین همچون نان شب برای ما واجب شود و نگذاریم یک عده ای که سودشان در این است که امر به معروف و نهی از منکر را صرفا در حجاب و تار موی زنان خلاصه کنند، به اهداف خود برسند؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر یک امری الهی و فطری همه انسان ها است و یک امر درونی که حال در دین ما که کامل ترین و جامع ترین است به جهت پر اهمیت بودن این مهم، آن را جزو واجبات دین محسوب نموده است. کمیت و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر اصلی و حقیقی را از حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا باید آموخت.
 

دیدگاه خود را بنویسید