سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

سخنی با کاندیداهای شوراها و مردم/ مطالبه گری، امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشود

فکرشهر ـ همایون فقیه: بدون شک و تردید یکی از مصادیق شهری موفق و سالم و به دور از انواع ناهنجاری ها، انتخاب مدیرانی شایسته است که باید اعتقاد راسخ به پاسخگویی به مردم داشته باشند؛ به عبارتی، باید مدیرانی انتخاب شوند که مطالبه شفافیت از طرف مردم به آنان باعث ایجاد خرسندی آنان و پیشرفت شهر شود و نه این که همچون برخی شورایی ها، مطالبه مردم منتهی به شکایت از مردم شود...

فکرشهر ـ همایون فقیه: بدون شک و تردید یکی از مصادیق شهری موفق و سالم و به دور از انواع ناهنجاری ها، انتخاب مدیرانی شایسته است که باید اعتقاد راسخ به پاسخگویی به مردم داشته باشند؛ به عبارتی، باید مدیرانی انتخاب شوند که مطالبه شفافیت از طرف مردم به آنان باعث ایجاد خرسندی آنان و پیشرفت شهر شود و نه این که همچون برخی شورایی ها، مطالبه مردم منتهی به شکایت از مردم شود.

کاندیداهای فعلی شورای شهر نباید همچون گذشته ها فراموش کنند که پاسخگویی به مردم یک تکلیف شرعی و دینی است، حال به هر طریقی که رای آورده باشند؛ چه از روی طایفه گری و عکس بنر تبلیغاتی و...؛ چه از روی حقیقت و رای واقعی مردم؛ البته مطمئنا کسی که از راه غیر قانونی رای آورده، چندان نمی تواند نفس خود را قانع کند که به مردم پاسخی دهد، اما در کل باید چنین باشد. بنابراین، مطالبه شفافیت و پاسخگویی از منتخبین انتخابات باعث توسعه شهری می شود. 

کاندیداهای محترم انتخابات شورای شهر از احساسات و نگرش مردم نسبت به شورای فعلی شهر و گذشته ها درس عبرت بگیرند و با یقین بدانند که آن صندلی، صندلی مسوولیت نیست، صندلی طایفه گری و زمین خواری و من من کردن و خود را بالاتر از مردم دیدن و با مردم و همراه مردم نبودن نیست، بلکه صندلی خدمت به مردم است.

نگارنده از کاندیداهای محترم تقاضا دارد که موضع خود را شفاف و بدون اغماض در مورد امر به معروف و نهی از منکر در ارائه برنامه هایشان بیان کنند، چرا که نوع دید و نگرش یک کاندیدا نسبت به این مقوله مهم نشان دهنده عمق علم و آگاهی وی نسبت به وظایف قانونی خود است و مهم تر از همه خدمت به مردم و بیان کننده این که چه برنامه هایی در این حوزه برای دوران مسوولیت خود و ترویج این حکم اللهی در شهر دارند، چرا که ترویج امر به معروف و نهی از منکر اگر بر اساس اصل اساسی خود جلو برود، بدون شک باعث پیشرفت و توسعه شهری و اخلاق مدار شدن مدیران و مسوولان می شود.

نگارنده در یادداشت سابق خود در مورد امر به معروف و نهی از منکر مطالبی را بیان داشته بود، اما در حال حاضر خطاب مستقیم به کاندیداهای شورای شهر است و هر چند متاسفانه این دوره چندان تایید صلاحیت های کاندیداها درست و حسابی نبوده و بیشتر به کمیت دقت شده تا به کیفیت و این هم مقصر همان گروه هایی هستند که تایید صلاحیت کرده اند، اما باید هم مردم و هم کاندیداها مراقبت کنند که منکری در حوزه انتخابات رخ ندهد، معروفی نیز ترک نشود. شهروندان باید دیدگاه های خود را از طایفه گری و قوم و خویشی و دوستی و رفاقت کنار بگذارند و به رزومه و برنامه و اهداف کاندیداها رای بدهند، چرا که شهری پویا، حق همه شهروندان است و نه فقط همان هایی که دوست یا اقوامی دارند که کاندیدا شده است. 

امر به معروف و نهی از منکر، یک اصل مهم و سرنوشت ساز در برپایی و اداره، از یک حکومت اسلامی گرفته تا مجموعه کوچک تر از آن یعنی مدیریت یک شهر، است و اگر این دو مورد ترک شود ممکن است افرادی مدیریت کنند که نتیجه مدیریتشان، افزایش مشکلات شهری و شهروندان باشد.

خطاب به مردم همه شهرهای استان بوشهر و خصوصا شهر برازجان، نگارنده می گوید که اگر از دسته بندی های سیاسی و جناحی در شورای شهر خسته شده اید، اگر از رای دادن به افرادی که صرفا فقط از بیت المال حقوقی دریافت کنند و یا به شما قول و وعده آسفالت کردن کوچه تان را داده اند یا اگر از رفتارهای کودکانه و قهر ها و آشتی های بچگانه اعضای شورای شهر خسته شده اید و شهرتان به آن جایگاهی که باید برسد، نرسیده است، این بار با چشمی بیناتر و آگاهی بهتری رای بدهید و برای یک بار هم که شده، از روی تصویر بنر تبلیغاتی و ترفندهای تبلیغاتی و قول و وعده هایی که هیچ سنخیتی با محدوده قانونی شوراها ندارد و با چشم بستن بر روی طایفه گری رای بدهید و ببینید که چطور به شهری موفق و عالی خواهید رسید؛ البته شهروندان بزرگوار نباید فراموش کنند و تحقیق و بررسی کنند که آیا کاندیدا یا گروهی از کاندیداهایی که می خواهند به آنان رای بدهند، قول و وعده هایی به برخی داده اند که بعد از ورود به شورا، آنان را شهردار یا معاون شهردار کنند یا خیر؟! متاسفانه تجربه این گونه نشان داده است. 

ان شاءاله با آگاهی کامل و رعایت موازین الهی همچون امر به معروف و نهی از منکر، به کاندیدایی رای بدهیم که مطالبه گری مردم برایشان خوشایند و دلچسب باشد و در برابر این مقاومت ها با صبوری کامل رفتار کنند.

دیدگاه خود را بنویسید