سر خط خبرها:

اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای دشتستان

فکرشهر: لیست نامزدهای تایید صلاحیت شده کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای دشتستان اعلام شد...

فکرشهر: لیست نامزدهای تایید صلاحیت شده کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای دشتستان اعلام شد.

به گزارش فکرشهر، براساس اعلام فرمانداری دشتستان، لیست اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده به ترتیب زیر است:

 اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر برازجان

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر شبانكاره

 اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سعدآباد

 اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر آبپخش

 اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر وحدتیه

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر دالكی

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تنگ ارم

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر کلمه

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر بوشکان

دیدگاه خود را بنویسید