سر خط خبرها:
معاون امور بازرگانی سازمان صمت:

مهلت به صادرکنندگان استان بوشهر برای اقدام تعهدات ارزی

فکرشهر: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: صادرکنندگان استان بوشهر تا پایان تیرماه سال جاری مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال1397 اقدام کنند.

به گزارش فکرشهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، ابوالقاسم محمد زاده اظهار داشت: صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397، در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز و با ارائه تعهد مبنی بر عدم تامین ارز از سایر منابع بازار ارز، تا پایان تیرماه سالجاری ( 31/4/1400) مهلت دارند اقدام کنند.

ویافزود: صادرکنندگان می توانند با ارائه در خواست مکتوب به انضمام مستندات مربوطه به کمیته اقدام ارزی کشور واقع در سازمان توسعه تجارت ایران و متعاقباً پس از تایید کمیته مزبور به یکی از روش های زیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال 1397 خود اقدام کنند.

محمد زاده تاکید کرد: صرفاً صادرکنندگانی که قبل از تاریخ 30/10/98 نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال 1397 خود اقدام کرده اند ولی بدلیل بروز مشکلات سامانه ای، درخواست ایشان پس از مهلت یاد شده به ثبت رسیده است ، می توانند تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و مستندات مربوطه به بانک مرکزی اقدام کنند تا در صورت احراز مراتب، مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شوند.

 

دیدگاه خود را بنویسید