سر خط خبرها:

دستیار ظریف در واکنش به طرح مجلس درباره فضای مجازی: چند متخصص برجسته اجرایی شدن طرح (به شکلی که مطرح است) را غیرممکن می دانند / پس چرا این طرح پیگیری می شود؟

فکرشهر: رسول موسوی در توئیتی در واکنش به طرح مجلس درباره فضای مجازی نوشت:چند متخصص برجسته اجرایی شدن طرح (به شکلی که مطرح است) را غیرممکن می دانستند.

به گزارش فکرشهر از انتخاب، وی در این باره نوشت: 

با چند متخصص برجسته درباره طرح صیانت فضای مجازی صحبت کردم. به لحاظ فنی/ اقتصادی/ الزامات و احتیاجات ارتباطات بین المللی کشور اجرایی شدن طرح (به شکلی که مطرح است) را غیرممکن می دانستند.

وی افزود: سوال کردم پس چرا این طرح پیگیری می شود ؟ جواب دادند: نمی دانیم. شما سیاسیون پاسخ دهید!

گفتنی است نمایندگان مجلس دیروز به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی نمایندگان پیرامون فضای مجازی رای مثبت دادند.

به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی پس از بررسی، طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا در صورت تائید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.

دیدگاه خود را بنویسید