سر خط خبرها:
گازرسانی به ۴۹۲ شهر و روستا؛

ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان بوشهر به ۹۷.۶ درصد رسید

فکرشهر: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به گازرسانی به ۴۹۲ شهر و روستا در استان، گفت: ۹۷.۶ درصد از جمعیت روستایی استان بوشهر داری شبکه گاز هستند.

به گزارش فکرشهر، مسلم رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گازرسانی به ۳۹ شهر و ۴۵۳ روستای استان بوشهر اظهار داشت: ۹۹ درصد از جمعیت شهری و ۹۷.۶ درصد از جمعیت روستایی استان بوشهر از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به اجرای ۸۶۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: شبکه گذاری گاز به میزان ۱۸۹ کیلومتر در شهرها و ۶۷۰ کیلومتر در روستاهای تنگستان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اینکه سه شهر و ۸۸ روستای تنگستان دارای شبکه گاز هستند افزود: ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصد از جمعیت روستایی این شهرستان دارای گاز هستند.

وی از انجام بیش از ۲۲ هزار انشعاب گاز در تنگستان خبر داد و بیان کرد: پنج هزار و ۴۳۸ انشعاب در بخش شهری و ۱۶ هزار و ۶۲۹ انشعاب در بخش روستایی اجرا شده است.

۵۵ روستای دشتی دارای شبکه گاز هستند

رحمانی در ادامه به اجرای گازرسانی به چهار شهر و ۵۵ روستای شهرستان دشتی اشاره کرد و افزود: ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۳ درصد روستاهای شهرستان دشتی از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به ۸۷۵ کیلومتر شبکه گذاری گاز در شهرستان دشتی تصریح کرد: با تلاش نیروهای خدوم شرکت گاز، ۳۵۴ کیلومتر شبکه گذاری در شهرها و ۵۲۰ کیلومتر در روستاها اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: ۲۰ هزار و ۲۲۲ انشعاب در شهرستان دشتی نصب شده که از این میزان، ۱۲ هزار و ۷۰۷ انشعاب در شهرها و هفت هزار و ۵۱۵ مشترک در روستاهای شهرستان نصب شده است.

گازرسانی به ۳۶ شهر و روستای گناوه

وی همچنین از گازرسانی به دو شهر و ۳۴ روستای شهرستان گناوه خبر داد و افزود: با گازرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان ضریب نفوذ گاز شهری به ۱۰۰ درصد و ضریب نفوذ گاز روستایی به ۹۸.۴ درصد رسیده است.

رحمانی اظهار داشت: تاکنون ۶۶۰ کیلومتر شبکه گاز در شهرستان گناوه اجرا شده که از این میزان، ۳۳۷ کیلومتر در شهرها و ۳۲۲ کیلومتر در روستاهای این شهرستان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: تعداد مشترکین در شهرستان گناوه ۲۱ هزار و ۵۸۸ مشترک است که از این میزان ۱۷ هزار و ۱۶۵ مشترک در شهرها و چهار هزار و ۴۲۳ مشترک در روستاهای این شهرستان بهرمند از گاز طبیعی هستند.

اجرای ۳۹۴ کیلومتر شبکه گازرسانی در دیلم

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر بیان کرد: در شهرستان دیلم نیز تاکنون به دو شهر و ۳۱ روستا گازرسانی شده تا ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری و ۹۷.۸ درصد از جمعیت روستایی این شهرستان تحت پوشش شبکه گاز قرار بگیرند.

وی از اجرای ۳۹۴ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان دیلم خبر داد و افزود: بیش از ۱۵۲ کیلومتر شبکه گاز در شهرها و ۲۴۱ کیلومتر نیز در روستاهای این شهرستان اجرا شده است.

رحمانی گفت: هفت هزار و ۳۸۹ انشعاب در شهرستان دیلم نصب شده است که از این میزان پنج هزار و ۴۸۲ انشعاب در شهرها و هزار و ۹۰۷ انشعاب در روستاها است.

دیدگاه خود را بنویسید