سر خط خبرها:
ارسالی مخاطبین «فکرشهر»؛

مرسوله های پیشتاز با چندین روز تاخیر به دست گیرنده می رسد/ شکایت کرده ایم، کسی پاسخگو نیست

فکرشهر: یکی از مخاطبین با ارسال نامه ای از دیر رسیدن مرسوله های پستی به دست گیرنده اظهار نارضایتی کرد و خواستار پیگیری شد...

فکرشهر: یکی از مخاطبین با ارسال نامه ای از دیر رسیدن مرسوله های پستی به دست گیرنده اظهار نارضایتی کرد و خواستار پیگیری شد.

به گزارش فکرشهر، متن ارسالی به شرح زیر است:

«چند ماهی است که متاسفانه اداره پست مرسوله های پیشتاز را با چندین روز تاخیر به دست مشتری ها می رساند و وقتی اعلام نارضایتی می شود می گویند بخاطر کرونا، نبود ماشین و... هست. ولی چرا این مشکل هنوز برطرف نشده؟ ما پول پیشتاز می دهیم که زودتر به دست مان برسد نه با چندین روز تاخیر و کسی هم درست و حسابی پاسخگو نیست. در سایت هم اعلام شکایت کنید فقط پیام ها و پاسخ های تکراری می دهند. 

ما می دانیم مرسوله ها در پست بسیار زیاد هست و شاید نامه رسان ها کم باشند ولی این مشکل را مدیریت پست استان و برازجان به هر نحوی باید رسیدگی و رفع کنند. معلوم نیست این کم کاری ها از طرف کیست یا از طرف کجاست؟

 ماهم نیازمند مرسوله هایمان هستیم اگر نبودیم که پیشتاز نمی کردیم.  خواهشمندیم پیگیری کنید از پست برازجان و بوشهر تا این مشکل رفع شود. 

همان طور که آنان مشغله ها و مشکلات سازمانی دارند ما شهروندان هم گرفتارهای خودمان را داریم و همیشه که مرسوله ها لباس و کفش و خرما نیست».

 

دیدگاه خود را بنویسید