سر خط خبرها:

احتمال تعویق بازگشایی مدارس از نیمه آبان ماه

فکرشهر: دبیر کمیته علمی ستاد کرونا از احتمال تعویق بازگشایی مدارس از نیمه آبان ماه خبر داد...

فکرشهر: دبیر کمیته علمی ستاد کرونا از احتمال تعویق بازگشایی مدارس از نیمه آبان ماه خبر داد.

به گزارش فکرشهر، جماعتی، دبیر کمیته علمی ستاد کرونا در مصاحبه ای گفت: با توجه به بحث های صورت گرفته از طرف متخصصان کمیته علمی ستاد کرونا پیشنهاد ما تعویق بازگشایی مدارس از نیمه آبان ماه است.

وی افزود: مقرر شد کمیته ویژه ای تشکیل شود و ظرف ۴۸ ساعت آینده پیشنهادات درباره بازگشایی مدارس به وزیر بهداشت اعلام شود.

دیدگاه خود را بنویسید