سر خط خبرها:

رنگبندی کرونایی دشتستان و دشتی تغییر کرد

فکرشهر: وضعیت رنگبندی کرونا در شهرستان دشتستان از آبی به زرد و در شهرستان دشتی از زرد به آبی تغییر کرد...

فکرشهر: وضعیت رنگبندی کرونا در شهرستان دشتستان از آبی به زرد و در شهرستان دشتی از زرد به آبی تغییر کرد.

به گزارش فکرشهر، بر اساس آخرین رنگبندی اعلام شده در برنامه ماسک شهرستان‌های  دیر، کنگان، جم، دشتی و گناوه در وضعیت آبی و بوشهر، دشتستان، تنگستان، دیلم و عسلویه در شرایط زرد کرونایی قرار دارند.

دشتستان هفته گذشته در وضعیت آبی کرونایی قرار داشت اما این هفته به رنگ زرد تغییر وضعیت داد و دشتی که در وضعیت زرد کرونایی بود رنگ آبی کرونایی به خود گرفت.

همچنان نیمی از شهرستان‌های دهگانه استان بوشهر در وضعیت زرد و نیمی دیگر در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

دیدگاه خود را بنویسید